Vår erfaring – din mulighet
Vi er fire tidligere arbeidskolleger som nå driver hver vår virksomhet.  Virksomheter som kompletterer hverandre og kan danne en større helhet. Gjennom ulike arbeidsplasser og stillinger, har vi opparbeidet oss en allsidig kompetanse. Mange års samlet erfaring fra næringslivet har gitt oss en allsidig kompetanse som vi tilbyr for å løse en rekke ulike oppgaver innen ledelse, administrasjon, IKT og opplæring.

Vendepunktet eller Vennepunktet
Vi startet dette samarbeidet av to grunner. For det første fordi vi vet at sammen er vi sterkere og kan tilby bedre støtte til våre kunder.
Vi vet at en kontakt med oss kan bety et vendepunkt for din bedrift.
Men det er også et vennepunkt for oss, et sted der vi gamle kolleger kan treffes og igjen samarbeide om å løse oppgavene.

Les mer om bedriftene våre her